پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شاهرود چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شاهرود 273 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شاهرود باید ابتدا 0273 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شاهرود زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0273123456 را وارد نمایید. شهرستان شاهرود از توابع استان سمنان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کد شاهرود) (پیش شماره شاهرود) (کد شهرستان شاهرود) (کدشاهرود) (پیش شماره شهرستان شاهرود) (کد تلفن شاهرود) () (پیش شماره 0273) (پيش شماره شاهرود) (كد شاهرود) (پیش شماره جدید شاهرود) (پیش شماره شهر شاهرود) (کد شهر شاهرود) (کد تلفن شهر شاهرود) (پیش کد شاهرود) (پيش شماره تلفن شاهرود) (پیش شماره موبایل شاهرود) (پیش شماره تلفن شاهرود) (کد شاهرود )