پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سوداغلن چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سوداغلن 274631 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سوداغلن باید ابتدا 0274631 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سوداغلن زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0274631123456 را وارد نمایید. شهرستان سوداغلن از توابع استان سمنان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سوداغلن)