پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سمنان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سمنان 231 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سمنان باید ابتدا 0231 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سمنان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0231123456 را وارد نمایید. شهرستان سمنان از توابع استان سمنان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره سمنان) () (کد سمنان چند است) (پیش شماره 231) (پیش شماره231)