پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام خانوم دکتر من 8 ساله ازدواج کردم دئتا مبچه دارم یک سال پیش به شوهرم مشکوک شدم با زنی رابطه داشت تا چه اندازه بود نمی دونم زن دوستش بودکه تو حادثه کاری شوهر من زخمی و اون فوت کرد بعد از فهمیدن من قول داد رابطه را تمام کنه ولی دوباره به رفتارهایشس مشکوک شدم مخصوصا بعد گم شدن ناگهانی شناسنامه اش نمی دنم چه کار کنم می ترسم کاری که گفته بود بهم را انجام داده باشه چه طوری بفهمم کمکم کنید

1 پاسخ 1

اگر نگرانی تو درست باشد، این موضوع نشان میدهد که مسئله را به طور کامل حل نکرده اید. وقتی چنین اتفاقی در رابطه زوج می افتد، هر دو نفر باید موضوع را بررسی کنند و دلایل ایجاد آنرا یافته و برطرف نمایند. ضمنا باید برای حل مشکل و اعتماد سازی برنامه ریزی کنند.

برگرفته از : http://www.doctorsalehi.ir/ (دکتر اعظم صالحی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده