پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سرخه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سرخه 232322 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سرخه باید ابتدا 0232322 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سرخه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0232322123456 را وارد نمایید. شهرستان سرخه از توابع استان سمنان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شهرستان سرخه)