پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


لطفا یک ضد آفتاب مناسب برای دخترم که 11 ساله است پوستی روشن داره و به تازگی روی بینی اش چرب شده معرفی نمایید

1 پاسخ 1

سلام کرم زنیاک ال پی فورت هر روز صبح زیر ضد آفتاب

برگرفته از : http://www.drnilforoushzadeh.ir/ (دکتر محمد علی نیلفروش زاده)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده