پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان رشم چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان رشم 232548 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان رشم باید ابتدا 0232548 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در رشم زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0232548123456 را وارد نمایید. شهرستان رشم از توابع استان سمنان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده