پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


با سلام. اگر شخصی اورال سکس داشته باشد و مایع منی داخل دهانش بریزد امکان انتقال چقدر است؟ اگر زنی ناقل HIV باشد و از طریق اورال سکس، همسرش (مرد) را آلوده کند، آیا امکان دارد که در دفعات بعدی که فقط اورال سکس باهم دارند دوباره این ویروس از مرد به زن انتقال یابد و مثل این باشد که دوباره این ویروس وارد بدن زن شده و در جواب آزمایشات زن تاثیر گذار باشد ( چون برای جواب دقیق آزمایش گفته شده 3 ماه نباید رابطه پر خطر داشت تا جواب قطعی باشد)؟

1 پاسخ 1

سلام. احتمال انتقال ویروس از مرد به چه از راه اورال و چه واژینال نزدیک به 15% می باشد. وقتی ویروس یکبار وارد بدن شد سیر خود را طی کرده با ورود مجدد سیر جدیدی نخواهد داشت.

برگرفته از : http://www.drsamsampathology.ir/ (دکتر سید رضا صمصام شریعت)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()