پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دروار چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دروار 232582 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دروار باید ابتدا 0232582 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دروار زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0232582123456 را وارد نمایید. شهرستان دروار از توابع استان سمنان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده