پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره کلمبیا چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره کشور کلمبیا 57 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور کلمبیا باید ابتدا 0057 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کلمبیا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0057123456 را وارد نمایید. توجه داشته باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ایالت و یا شماره موبایل دیگر نباید 0 وارد کنید. مثلا برای شماره 0912123456، شماره 0057912123456 را شماره گیری نمایید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره کلمبیا) () (شماره موبایل کلمبیا) (پیش شماره کشور کلمبیا) (پیش شماره موبایل کلمبیا) (کد کشور کلمبیا) (هزینه زندگی در کشور کلمبیا)