پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


با سلام پسری 16 ساله هستم پنج تا از موهایم سفید شده می خواستم ببینم دلیلش چی می تونه باشه وچه کارباید کنم

1 پاسخ 1

این حالت ارثی هست و درمان قطعی ندارد.

برگرفته از : http://www.drrobati.ir/ (دکتر رضا رباطی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده