پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان درجزین چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان درجزین 231358 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان درجزین باید ابتدا 0231358 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در درجزین زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0231358123456 را وارد نمایید. شهرستان درجزین از توابع استان سمنان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده