پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان داورآباد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان داورآباد 232456 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان داورآباد باید ابتدا 0232456 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در داورآباد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0232456123456 را وارد نمایید. شهرستان داورآباد از توابع استان سمنان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(داورآباد)