پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دامغان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دامغان 232523 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دامغان باید ابتدا 0232523 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دامغان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0232523123456 را وارد نمایید. شهرستان دامغان از توابع استان سمنان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره دامغان) () (کد دامغان)