پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان خیج چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان خیج 274543 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان خیج باید ابتدا 0274543 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در خیج زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0274543123456 را وارد نمایید. شهرستان خیج از توابع استان سمنان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده