پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان حسین آباد/کالپوش چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان حسین آباد/کالپوش 274633 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان حسین آباد/کالپوش باید ابتدا 0274633 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در حسین آباد/کالپوش زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0274633123456 را وارد نمایید. شهرستان حسین آباد/کالپوش از توابع استان سمنان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(حسین آباد کالپوش) (کالپوش)