پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان چاشم چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان چاشم 232372 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان چاشم باید ابتدا 0232372 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در چاشم زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0232372123456 را وارد نمایید. شهرستان چاشم از توابع استان سمنان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده