پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پادگان/نیروی هوائی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پادگان/نیروی هوائی 2313420 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پادگان/نیروی هوائی باید ابتدا 02313420 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پادگان/نیروی هوائی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 02313420123456 را وارد نمایید. شهرستان پادگان/نیروی هوائی از توابع استان سمنان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده