پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور فنلاند چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت فنلاند (Finland) هلسینکی (Helsinki) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت فنلاند) (مرکز فنلاند) (پایتخت فنلاند کجاست ؟) (پايتخت فنلاند) (پایتخت کشور فنلاند) (نام پایتخت فنلاند) (مركز فنلاند) (پایتخت فلاند) () (فنلاند کجاست) (مرکزفنلاند) (نام پايتخت فنلاند) (کشور فنلاند کجاست) (مرکز فلاند) (پایتخت کشورفنلاند) (فنلاند پایتخت) (پایتخت فنلاند ) (مركز فلاند) (مرکز کشور فنلاند) (پايتخت كشور فنلاند) (هلسینکی کجاست) (پایتخت فنلاند کجاست) (مرکز فندلاند) (پایتخت فنلاند) (پايتخت فلاند) (فنلاند کجاست؟) (مرکز فنلاند کجاست) (بایتخت فنلاند) (مشخصات کشور فنلاند) (نام مرکز فنلاند) (مساحت فنلاند)