پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پادگان/چهل دختر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پادگان/چهل دختر 274545 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پادگان/چهل دختر باید ابتدا 0274545 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پادگان/چهل دختر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0274545123456 را وارد نمایید. شهرستان پادگان/چهل دختر از توابع استان سمنان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پادگان چهل دختر) (شماره تلفن پادگان چهل دختر) (شماره پادگان چهل دختر) () (شمارهي دختر جندها) (شماره دخترهای جند ایرانی) (تلفن پادگان چهل دختر) (شماره جندهای ایرانی)