پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بیابانک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بیابانک 2313423 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بیابانک باید ابتدا 02313423 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بیابانک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 02313423123456 را وارد نمایید. شهرستان بیابانک از توابع استان سمنان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده