پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان اروانه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان اروانه 231346 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان اروانه باید ابتدا 0231346 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در اروانه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0231346123456 را وارد نمایید. شهرستان اروانه از توابع استان سمنان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده