پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان آستانه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان آستانه 232557 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان آستانه باید ابتدا 0232557 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در آستانه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0232557123456 را وارد نمایید. شهرستان آستانه از توابع استان سمنان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده