پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان یمینان سفلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان یمینان سفلی 872256 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان یمینان سفلی باید ابتدا 0872256 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در یمینان سفلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0872256123456 را وارد نمایید. شهرستان یمینان سفلی از توابع استان کردستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(یمینان سفلی) (یمینان)