پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان هیجانان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان هیجانان 874238 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان هیجانان باید ابتدا 0874238 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در هیجانان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0874238123456 را وارد نمایید. شهرستان هیجانان از توابع استان کردستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده