پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


باسلام دختری 22ساله هستم بوستم خشک وحساسه خط خنده ظریفی دور لبم هست لطفا یه بمادی برای از بین بردن خط خنده معرفی کنید

1 پاسخ 1

سلام کرمها در بهبود خط خنده بی تاثیرن.باید لیزر انجاموبدید یا تزریق ژل یا چربی

برگرفته از : http://www.drnilforoushzadeh.ir/ (دکتر محمد علی نیلفروش زاده)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده