پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام22 سالمه وقتی با نامزدم عشق بازی میکنم و آلتم مدت زیادی بلند میشه(بیشتر از10دقیقه مداوم،زیر لباسم) بعد از یکی دو ساعت،بیضه چپم و رگ های بالاییش متورم به شدت درد میکنه، تا یکی دو ساعت، رفتم سونوگرافی(البته زمانی که تحریک نشده بودم و تورم و درد نداشتم)گفتن واریکوسل نیست. "سونوگرافی بیضه ها و نواحی اینگوینال بیضه ها هر کدام با حجم 12cc دارای پارانشیم نرمال میباشد بیضه ها در محل آناتومیک خود هستند.توده یا کالسیفیکاسیون غیر عادی مشهود نیست.هیدروسل مشاهده نشد.اپیدیدیم هر دو طرف نرمال است.در حالت ایستاده و با مانورووالسالوا هرنی یا واریکوسل مشاهده نشد. نظریه:نرمال" چرا اینطوری میشه؟؟

1 پاسخ 1

با سلام. وجود این دردها طبیعی است.اگر تحریک جنسی رخ دهد ولی مایع منی تخلیه نشود ممکن است در اثر احتقان غدد مترشحه در سیستم تناسلی دردبیضه ها وکف لگن و ... رخ دهدو گاهی این درد بسیار شدید است.پس از ازدواج خوب می شوند.طبیعی هستید.نگران نباشید.

برگرفته از : http://www.drgharaati.ir/ (دکتر محمد رضا قرائتی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(بازی با بیضه) (عشقبازی با نامزدم) (عشق بازی با نامزدم) (شق میشه) (عشق بازی بانامزدم) () (عشق بازی من و نامزدم) (بیضه)