پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان نشورسفلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان نشورسفلی 872252 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نشورسفلی باید ابتدا 0872252 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در نشورسفلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0872252123456 را وارد نمایید. شهرستان نشورسفلی از توابع استان کردستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نشورسفلی)