پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


باسلام سال نوتون مبارک روی دست من چندتا خراشیدگی باناخن ایجادشده خواستم بدونم چیکارکنم جاشون نمونه من بد زخم هستم باتشکر

1 پاسخ 1

کرم ترمیم کننده درم ادن

برگرفته از : http://www.drnilforoushzadeh.ir/ (دکتر محمد علی نیلفروش زاده)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده