پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام خسته نباشید پزشک من واسه پلینگه صورت واسم سالیسیلیک اسید و جسنر مارک مرک تجویز کرده که تهیه کنم اما کل داروخانه های شهرو گشتم جسنر پیدا نمیشه به نظر شما واسه پیلینگ جسنر بهتره یا اسید میوه؟ واسه پوست سبزه و پسر

1 پاسخ 1

محلول جسنر بهصورت آماده در بازار وجود ندارد. و معمولا پزشکانی که با پیلینگ انجام میدهند و با آن آشنایی دارند این محلول را دارند. پیلینگ با جسنر و اسید میوه هر دو جز پیلینگهای سطحی هستند. تفاوت بین ایندو کم و در چند مورد محدود است.

برگرفته از : http://www.drhassanzadeh.net/ (دکتر جمال الدین حسن زاده)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()