پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پسری 25 ساله هستم. چند سال پیش در قسمت کمرم و کتف هام جوش در می آوردم و حالا جای آن جوشها لکه های قهوه ای رنگ ماندگار شده، راه درمان آن چیست؟

1 پاسخ 1

لک های ناشی از جوش به تدریج و در طول زمان از بین می رود.

برگرفته از : http://www.doctornazari.ir/ (دکتر شهریار نظری)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده