پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان نجنه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان نجنه 875476 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نجنه باید ابتدا 0875476 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در نجنه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0875476123456 را وارد نمایید. شهرستان نجنه از توابع استان کردستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده