پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان میدان غله چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان میدان غله 874228 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان میدان غله باید ابتدا 0874228 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در میدان غله زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0874228123456 را وارد نمایید. شهرستان میدان غله از توابع استان کردستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده