پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام پسری21 ساله ام-عادت به جویدن ناخن هایم داشتم اما با این که دیگر ناخن هایم را نمیجوم بسیار کوتاه وبدفرم وزشت است-آیا درمانی وجود دارد؟؟؟لطفا راهنماییم کنید بسیار از این بابت خجالت زده ام

1 پاسخ 1

سلام کوتاه کردن مکرر تا رویش دوباره.

برگرفته از : http://www.drnilforoushzadeh.ir/ (دکتر محمد علی نیلفروش زاده)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده