پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان مرخز چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان مرخز 874232 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان مرخز باید ابتدا 0874232 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در مرخز زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0874232123456 را وارد نمایید. شهرستان مرخز از توابع استان کردستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده