پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ماهیدرسفلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ماهیدرسفلی 875266 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ماهیدرسفلی باید ابتدا 0875266 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ماهیدرسفلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0875266123456 را وارد نمایید. شهرستان ماهیدرسفلی از توابع استان کردستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده