پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام زیر بغلم به شدت عرق می کنه همین که از اتاق می رم بیرون شروع می شه و وقتی استرس دارم دیه خیلی زیاد می شه در حال حاضر دانشجو هستم و تحمل این وضعیت برام سخته افسرده شدم دلم می خواد خود کشی کنم آخه 6 سال این بیماری با منه ترا خدا کمک کنید 10 تا دکتر رفتم جواب نگرفتم با تشکر

1 پاسخ 1

سلام میتونید تزریق بوتاکس یا انجام آیونتوفورز را داشته باشید.

برگرفته از : http://www.drnilforoushzadeh.ir/ (دکتر محمد علی نیلفروش زاده)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده