پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اسلام من یک سال ازدواج کردم امابه دلیل اینکه خاننم واژینیسموس شدید داره نتونستیم هیچ کاری انجام بدهیم.سوال من اینه که ؛آیامامی تونیم بچه داربشیم؟وچطوری؟- ومن چون خاننم شاغله وراهم دوره چگونه درمان بشیم ؟ازچه طریقی؟دارویی وجودداره؟ توروخداکمکمون کن.

1 پاسخ 1

اول باید واژینیسموس را باید درمان کرد بهتر است از نظر روانی و فیزیکی خانم باید مورد بررسی قرار گیرد بعد باید با گشاد کننده ها به ارامی با ژل و یا با انگشت کاری کرد که به تدریج واژن گشاد شود سپس با مقاربت و به ارامی و اگر نتوانستید در وان اب گرم تجربه سکس داشته باشید این کار اگر موثر بود چندین و چند بار انجام دهید .

برگرفته از : http://www.drmehrdadrezaie.ir/ (دکتر مهرداد رضایی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده