پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گلیه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گلیه 875346 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گلیه باید ابتدا 0875346 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گلیه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0875346123456 را وارد نمایید. شهرستان گلیه از توابع استان کردستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده