پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام. خداقوت . من کف سرم یکم خالی شده بود و چهارماه ماینوکسیدیل استفاده می کردم بعدش سه ماه ان را قطع کردم . الان کف سر چسبیده به فرق سرم یکم خالی شده که پیش همان دکتر گفتم گفت زیاد نیست و استرس و اینکه کف سرت را فرق باز می شه و دست می گذاریاینطوره شده . میخواستم ببینم این می تونه دلیل باشه ؟ ضمن اینکه می خواست برای رویش انجا ماینوکسیدل بده که من گفتم چون ریزش اولیه داره نمی خوام بجاش بهم الوپکسی داد ایا مناسب هستش؟

1 پاسخ 1

سلام مصرف ماینوکسیدیل باید ادامه پیدا کنه و نباید قطع بشه.

برگرفته از : http://www.drnilforoushzadeh.ir/ (دکتر محمد علی نیلفروش زاده)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(الوپکسی) (ماینوکسیدل)