پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کوچک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کوچک 874253 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کوچک باید ابتدا 0874253 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کوچک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0874253123456 را وارد نمایید. شهرستان کوچک از توابع استان کردستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده