پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام آقای دکتر اس ام اس واسم امد که به سوالم جواب داده شد ولی جواب ندادین دوباره میپرسم ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﺧﺪﻣﺖ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﭘﺴﺮﯼ 27 ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﺁﯾﺎ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﻦ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﺍﺯ ﮐﺮﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﭘﯿﺮﯼ ﻭ ﭼﯿﻦ ﻭ ﭼﺮﻭﮎ ﭘﻮﺳﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻢ ؟ ﺍﮔﺮ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻢ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺧﻮﺏ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻤﻨﻮﻥ ﻣﯿﺸﻢ میشم جواب بدین،

1 پاسخ 1

سلام بله کرمهای آلفا هیدروکسی اسید یک شب در میان استفاده کنید.

برگرفته از : http://www.drnilforoushzadeh.ir/ (دکتر محمد علی نیلفروش زاده)



من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده