پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کسنزان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کسنزان 874235 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کسنزان باید ابتدا 0874235 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کسنزان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0874235123456 را وارد نمایید. شهرستان کسنزان از توابع استان کردستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()