پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کره سی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کره سی 871637 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کره سی باید ابتدا 0871637 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کره سی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0871637123456 را وارد نمایید. شهرستان کره سی از توابع استان کردستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کره سی)