پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره فیلیپین چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره کشور فیلیپین 63 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور فیلیپین باید ابتدا 0063 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در فیلیپین زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0063123456 را وارد نمایید. توجه داشته باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ایالت و یا شماره موبایل دیگر نباید 0 وارد کنید. مثلا برای شماره 0912123456، شماره 0063912123456 را شماره گیری نمایید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره فیلیپین) (کد فیلیپین) (پیش شماره موبایل فیلیپین) (کد کشور فیلیپین) (کد موبایل فیلیپین) (کد تلفن همراه کشور فیلیپین) (کد تلفن کشور فیلیپین) (شماره موبایل فیلیپین) (پیش شماره کشور فیلیپین) (کد تلفن فیلیپین) (پيش شماره فيليپين) (پیش شماره ی فیلیپین) (کدکشورفیلیپین) (پیش شماره فلیپین) () (پیش کد فیلیپین) (کد شماره موبایل فیلیپین) (پیش شماره فیلیپین ) (کود کشوری فلیپین از مبایل چند است) (پیش شماره موبایل کشورها)