پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام میخواستم بدونم چرا با استفاده از ماسک های موی مختلف هنوز موهام وز میشه نه رنگ میزنم ونه از اتو وسشوار استفاده میکنم دختر23ساله هستم که کم کاری تیرویید دارم و لووتیروکسین مصرف میکنم

1 پاسخ 1

سلام بهتره آسیبهای محیطی را کم کنید و ماسک موی دیترون بزنید

برگرفته از : http://www.drnilforoushzadeh.ir/ (دکتر محمد علی نیلفروش زاده)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده