پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کانی سور چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کانی سور 875462 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کانی سور باید ابتدا 0875462 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کانی سور زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0875462123456 را وارد نمایید. شهرستان کانی سور از توابع استان کردستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده