پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قیلسون چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قیلسون 874223 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قیلسون باید ابتدا 0874223 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قیلسون زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0874223123456 را وارد نمایید. شهرستان قیلسون از توابع استان کردستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده