پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


بإسلام خدمت شما خانومى٣٣ساله هستم که هنگام راه رفتن صدایى شبیه به خورده شیشه و تق تق إز پاهاى من شنیده میشه مخصوصا از زانو به پایین در ضمن ورزش پیاده روى هم زیاد انجام میدم آیا این علایم پوکى استخوان است براى إز بین رفتن این صدا چه بأید کرد باتشکر إز لطف شما.

1 پاسخ 1

خیر علائم پوکی استخوان نیست . صدای طبیعی مفصل و تاندون ها است و ممکن است به تدریج کاهش پیدا کند .

برگرفته از : http://www.drme-taherian.ir/ (دکتر محمد ابراهیم طاهریان)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده