پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قهرآبادسلیمان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قهرآبادسلیمان 875268 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قهرآبادسلیمان باید ابتدا 0875268 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قهرآبادسلیمان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0875268123456 را وارد نمایید. شهرستان قهرآبادسلیمان از توابع استان کردستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده